ประวัติความเป็นมา

ตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา ถือกำเนิดขึ้นด้วยเจตนารมณ์ของผู้บริหารที่จะให้สถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม ที่จำลองวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไทยที่เรียบง่าย เรียนรู้วิถีพอเพียงดั้งเดิมที่ผูกพันกับสายน้ำตั้งแต่อดีตสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน รวมถึงการเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีเสน่ห์ที่น่าหลงใหลใน 4 ภาค ของประเทศไทย ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และ ภาคใต้

เดิมทีที่ตั้งของตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา เป็นพื้นที่หนองน้ำเต็มไปด้วยป่ากกรกร้าง ทางผู้บริหารตลาดน้ำได้เล็งเห็นว่าพื้นที่บริเวณนี้น่าจะสร้างความแปลกใหม่ให้กับเมืองพัทยาได้ จึงได้ระดมสมองและกำลังเพื่อปรับปรุงพื้นที่ใหม่ให้ใกล้เคียงกับสภาพเดิม อีกทั้งยังได้ดึงวิถีชีวิตที่เคยสัมผัสมาเมื่อครั้งเยาว์วัยมาสร้างสรรค์ให้อยู่ ณ ที่แห่งนี้ จึงได้เกิดเป็นตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา ซึ่งได้เปิดตลาดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

ข้อมูลทั่วไป

ตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา ตั้งอยู่ที่ริมถนนสุขุมวิท-พัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางศิลปวัฒนธรรมไทย

ตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา

บริเวณทางเข้าจะมีกังหันลมสีขาวเด่นเป็นเอกลักษณ์

ตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา

นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่นี่จะได้เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศตลาดน้ำ สัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ การค้าขายทางน้ำ ตระการตากับร้านค้าเรือนไทยไม้สักทั้งหลังที่สวยงามทั้ง 4 ภาค ซึ่งต่างมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนกัน สังเกตง่ายๆ ได้จากหน้าจั่วที่มีลักษณะแตกต่างกัน สินค้าที่จำหน่ายในแต่ละภาคก็แตกต่างกันออกไปตามวิถีชีวิต

ตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา

เรือนภาคเหนือ
มีเอกลักษณ์พิเศษคือ กาแลไม้แกะสลัก อย่างงดงาม มีจำนวนรวม 43 หลัง ซุ้มลีลาวดี และซุ้มกล้วยไม้เป็นจุดพักผ่อน รวมถึงลานสล้อที่เป็นลานกิจกรรมการแสดงของภาคเหนือ สินค้าที่จำหน่าย ได้แก่ ะเป็นสินค้างานไม้แกะสลัก เครื่องเงิน ผ้าพื้นเมืองลวดลายงดงามวิจิตร ผ้าไหม และร่มกระดาษ

ตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยาตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา

เรือนภาคกลาง
จะตกแต่งยอดจั่วที่ เรียกว่า ปั้นลม มีจำนวนรวม 31 หลัง มีลานการแสดง 2 ลาน ได้แก่ ลานเถิดเทิง และลานบางระจัน สำหรับสินค้าภาคกลาง ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์หวาย เครื่องประดับ กระเป๋าสาน

ตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา

เรือนภาคอีสาน
ยอดจั่วจะป็นรูปรัศมีสีพระอาทิตย์เรืองรองจะเรียกว่า ยอดธง ประกอบด้วยเรือน 22 หลัง มีลานหมอลำเป็นลานการแสดง สินค้าภาคอีสานโดดเด่นในกลุ่มสินค้าผ้าไหมหมัดหมี่ ผ้าไหมแพรวา เทียนหอม หมอนอิง

ตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยาตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา

เรือนภาคใต้
มียอดจั่วที่เรียกว่า ปีกผีเสื้อ ประกอบด้วยเรือนจำนวน 15 หลัง มีซุ้มเฟื่องฟ้า ลานเบตง และลานโนราห์ เป็นลานกิจกรรมการแสดง มีสินค้าเลื่องชื่อได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว ผ้าบาติก เรือไม้จำลอง

ตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา

นอกจากร้านค้าที่เป็นเรือนไทยและลานกิจกรรมการแสดงของทั้ง 4 ภาค ยังมีสถานที่อื่นๆ อีก ได้แก่ เทวาลัยพระพิฆเนศ (อยู่บริเวณทางเข้าด้านหน้า) เวทีมวยทะเล โรงหนัง 4 มิติ แปลงผักปลอดสารพิษ เมืองลับแล บ้านผีสิง สะพานแขวน เป็นต้น

ตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา

แผนผังตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา

แผนผังตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา

ที่มาเว็บไซต์ : ที่เที่ยวไทยดอทคอม