ประวัติความเป็นมา

ตึกคอมชลบุรี เป็นศูนย์การค้าสินค้าด้านไอทีแห่งใหม่ของชาวจังหวัดชลบุรี เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ทำให้ในปัจจุบันจังหวัดชลบุรีมีศูนย์กลางค้าตึกคอมรวม 3 แห่ง คือ สาขาศรีราชา สาขาพัทยาใต้ และสาขาชลบุรี และในอนาคตกำลังเปิดตัวสร้างเพิ่มอีกหนึ่งสาขาในพัทยากลาง

ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์การค้าตึกคอมชลบุรี ตั้งอยู่ที่ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี อยู่บนถนนสุขุมวิท ใกล้กับห้างสรรพสินค้าโลตัส ชลบุรี เป็นศูนย์กลางการค้า และบริการทางด้านเครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและเทคโนโลยีไอที ให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อได้อย่างครบครัน

ตึกคอมชลบุรี

ภายในอาคารแบ่งพื้นที่ให้บริการแต่ละชั้นดังนี้

 • ชั้น B
  เป็นลานกิจกรรม และจัดแสดงสินค้าโปรโมชั่น มีร้านค้าต่างๆ เช่น ร้านอมรอิเล็กทรอนิกส์ ร้านหนังสือนายอินทร์ และยังร้านอาหารและเครื่องดื่มต่างๆ เช่น น้ำยาป๋าตึกคอมชลบุรี
 • ชั้น G
  มีร้านอาหาร เช่น สุกี้ MK และมีร้านขายกาแฟ มีร้าน Sports World  ร้านหนังสือ SE-ED ร้าน Watsons ร้าน iStudio เป็นต้นตึกคอมชลบุรี
 • ชั้น 1 Mobile Mall
  เป็นชั้นของร้านจำหน่ายโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์มือถือเป็นส่วนใหญ่ตึกคอมชลบุรี
 • ชั้น 2,3 Hardware Terminal
  เป็นชั้นของร้านขายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ร้าน J.I.B., bananaIT นอกจากนี้ยังมีร้านขายกล้อง เช่น Big cameraตึกคอมชลบุรี
 • ชั้น 4 Foodmarket & CD Terminal
  มีฟู้ดคอร์ทจำหน่ายอาหาร ร้าน ITCity ร้านเกมส์ ร้านขายซีดี และร้านซ่อม ประกอบ อัพเกรด เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุค และปริ๊นเตอร์ตึกคอมชลบุรี