Coco Splash1

Coco Splash Water park สวนน้ำโคโคสแปรช ตั้งอยุ่ที่ตำบลละไม เกาะสมุย มีเครื่องเล่นนานาชนิดให้เลือกเล่นได้อย่างสนุกสนาน เร้าใจ และมีมุมสบายๆไว้นั่งผ่อนคลาย ภายในมีทีมงานคอยอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัย

Coco Splash2

มีเครื่องเล่นมากๆ อาทิ เช่น
Niangara , Funny Snake ,Anaconda ,Padding Pool and mini splash area Tropical bubble , Relax area and Restaurant Emeral Pool , Twister , Banana , Laguna Pool

ราคา
ราคาต่อวัน 450 บาท
ส่วนสูงน้อยกว่า 130 Cm. 350 บาท
ส่วนสูงน้อยกว่า 90 Cm. ไม่มีค่าใช้จ่าย

เวลาทำการ :
วันอังคาร – วันอาทิตย์ 10.30 – 17.30 น. (ปิดวันจันทร์)
เปิดทำการตลอดทั้งปี

ติดต่อ Coco Splash สวนน้ำโคโคสแปรช เกาะสมุย
โทร : 081 – 082 6035
Website : www.samuiwaterpark.com
Facebook : www.facebook.com/CocoSplashWaterparkKohSamui