พิพิธภัณฑ์ อาคาร รร.จปร.100 ปี

พิพิธภัณฑ์ อาคาร รร.จปร.100 ปี ตั้งอยู่ภายในโรงเรียนนายร้อย จปร. นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปเที่ยวชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เปิดให้บริการทุกวัน สิ่งที่น่าสนใจภายในพิพิธภัณฑ์ คงจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาของโรงเรียนายร้อยแห่งนี้ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มากกไปกว่านั้น นักท่องเที่ยวยังได้มีโอกาสสัมผัสกับ ข้าวของเครื่องใช้จริงของนักเรียนนายร้อยในอดีต ที่หาชมยาก เครื่องใช้ส่วนพระองค์ของรัชกาลที่5 และ เรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับบุคคลสำคัญในวงการทหารหลายท่าน

พิพิธภัณฑ์ อาคาร รร.จปร.100 ปี สร้างขึ้นเพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์ แห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์ผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และเป็นอนุสรณ์แห่งเกียรติประวัติของศิษย์เก่า รร.จปร. ที่ได้สร้างสมคุณงามความดี และได้เสียสละเพื่อประเทศชาติราชบัลลังก์

ชั้นที่ 1
– จัดเป็นห้องบรรยายสรุปกิจกรรมของ รร.จปร. ด้วยระบบมัลติมีเดีย
– จัดแสดงมุมของ จอมพล ป.พิบูลสงครามประวัติโรงเรียนเท็ฆนิคทหารบก
– โรงเรียนนายร้อยหญิง เกี่ยวกับ นักเรียนนายร้อยหญิง รุ่นแรกและรุ่นเดียวของโรงเรียนายร้อยและเครื่องแบบนักเรียนนายร้อยต่างประเทศ

ชั้นที่ 2
– จัดแสดงธงชัยเฉลิมพลของหน่วยทหาร
– จัดแสดงงานเพื่ออนุสรณ์แห่งเกียรติประวัติของศิษย์เก่าที่เคยดำรงตำแหน่งสำคัญทางการเมือง รัฐบุรุษ องคมนตรี , นายกรัฐมนตรี จำนวน 9 ท่าน , ประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร์
– บอร์ดแสดงเกียรติประวัติทหารไทยในสมรภูมิต่าง ๆ เช่น สงครามโลกครั้งที่ 1, สงครามโลกครั้งที่ 2, สงครามมหาเอเชียบูรพา, สงครามเวียดนาม ,สงครามเกาหลี ยุทธการผาเมืองเผด็จศึก ยุทธการเผด็จศึก
– เครื่องแบบนักเรียนนายร้อยในอดีตตั้งแต่สมัย ร.5 – ปัจุบัน

ชั้นที่ 3 พระบรมราชานุสาวรีย์ ( เรซิ่น ) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในฉลองพระองค์ชุด จอมพลทหารบกพร้อมประวัติย่อจัดสร้างขึ้นพร้อมกับอาคารแห่งนี้ โดยให้พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งที่ อ.ศาลายา เป็นผู้จัดทำความสูง 165 ซม. น้ำหนัก 66 กก.
กำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า แลัววิวัฒนาการของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าแต่ละยุค
โดยแบ่งเป็นสามยุคคือ
– โรงเรียนทหารสราญรมย์
– โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ณ ถนน ราชดำเนินนอก
– โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ณ เขาชะโงก
สิ่งที่สะดุดตาแนะนำ
– โต๊ะเครื่องแป้งใน รัชกาลที่ 5
– นาฬิกาทรงสูงจากปารีสในรัชกาลที่ 5
– โต๊ะทรงงานใน รัชกาลที่ 5
– เก้าอี้ที่ใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่5 ( รัชกาลที่ 6 พระราชทาน )
– ลายพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว(ทรงพระราชนิพนธ์ บทเพลงสยามนุสติ )
– โต๊ะทรงงาน พลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
ตู้นิรภัยจัดแสดงสิ่งของมีค่า อาทิเช่น
– พระยอดธงซึ่งในองค์พระยอดธงนั้นจะบรรรจุด้วยเส้นพระเจ้า ( เส้นผม ) ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9
– เหรียญที่ระลึก รร.จปร.ครบรอบ 90 ปี ,99 ปี, 108 ปี , 111 ปี
– คฑาทองคำทองคำของ จอมพล ป.พิบูลสงคราม หนัก 26.50 บาท ( 403 บาท ) ที่ได้รับพระราชทานจาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
– กุญแจทองคำ ขนาดต่าง ๆ
– เหรียญเสนาธิปัตย์ทองคำของ พลเอกหลวงสุทธิสารรณกร อดีตประธานสภาผู้แทนราษฏร์
– ดาบจักร์พรรดิ อิโรฮิโต มอบให้ จอมพล ป.พิบูลสงคราม
– หยกขาวของจอมพล ป.พิบูลสงคราม
– ปืนพกของ จอมพล ป.พิบูลสงคราม

การเข้าไปเที่ยวชมภายใน พิพิธภัณฑ์ อาคาร รร.จปร.100 ปี ไม่เสียค่าเข้าชม
เปิดทุกวัน วันทำการ 08:00-16:00 น. วันหยุดราชการ 09:00-16:00 น.
ติดต่อ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ.เมือง จ.นครนายก 26130
โทร. 02-2412691-4 , 037 3930 104 ต่อ 62745, 62390