Wongnai ประกาศเปิดตัวบริการ  TAXI จากการออกมาแจ้งข่าวของ คุณยอด ชินสุภัคกุล ซีอีโอของวงใน และด้วยความร่วมมือกับเครือข่ายสหพันธ์แท็กซี่ในกรุงเทพมหานคร โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการให้บริการแท็กซี่ให้ดีขึ้นเพื่อต้องการพัฒนาวงการแท็กซี่ให้ดีขึ้น บริการแท็กซี่ที่เหมาะสำหรับคนทุกอาชีพ ข่าวดีสำหรับ คนรักน้องเเมว สามารถนำแมงขึ้นรถแท็กซี่ของทางวงในได้ผ่านการแจ้งในแอพพลิเคชั่น  พร้อมการแก้เรื่องการปฏิเสธผู้โดยสารและปัญหาความปลอดภัยของผู้โดยสาร ไปจนถึงช่วยเหลือคนขับที่พบกับการแข่งขันรอบด้านที่พร้อมไปด้วยเทคโนโลยี จึงต้องการพัฒนาเทคโนโลยี

taxi online

ขึ้นมาเพื่อคลี่คลายปัญหาต่างๆ การเปิดบริการ Wongnai TAXI ครั้งนี้เร็วกว่าที่บริษัทตั้งเป้าเอาไว้แต่แรก เพราะจากข่าวการควบรวมกิจการ Uber ของ Grab ทำให้หลายฝ่ายกลัวว่าจะเกิดการผูกขาดในตลาดเรียกรถขึ้น ทำให้บริษัทตัดสินใจเลื่อนการเปิดตัวจากช่วงสิ้นปี 61 เป็นวันนี้แทน โดยในช่วงแรกจะเป็นการให้บริการในระบบเบต้าก่อนจะให้บริการอย่างเป็นทางการภายในสิ้นปีนี้