ประวัติความเป็นมา
    ตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา ถือกำเนิดขึ้นด้วยเจตนารมณ์ของผู้บริหารที่จะให้สถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม ที่จำลองวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไทยที่เรียบง่าย เรียนรู้วิถีพอเพียงดั้งเดิมที่ผูกพันกับสายน้ำตั้งแต่อดีตสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน รวมถึงการเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีเสน่ห์ที่น่าหลงใหลใน 4 ภาค ของประเทศไทย ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และ ภาคใต้

    เดิมทีที่ตั้งของตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา เป็นพื้นที่หนองน้ำเต็มไปด้วยป่ากกรกร้าง ทางผู้บริหารตลาดน้ำได้เล็งเห็นว่าพื้นที่บริเวณนี้น่าจะสร้างความแปลกใหม่ให้กับเมืองพัทยาได้ จึงได้ระดมสมองและกำลังเพื่อปรับปรุงพื้นที่ใหม่ให้ใกล้เคียงกับสภาพเดิม อีกทั้งยังได้ดึงวิถีชีวิตที่เคยสัมผัสมาเมื่อครั้งเยาว์วัยมาสร้างสรรค์ให้อยู่ ณ ที่แห่งนี้ จึงได้เกิดเป็นตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา ซึ่งได้เปิดตลาดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

   ข้อมูลทั่วไป
    ตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา ตั้งอยู่ที่ริมถนนสุขุมวิท-พัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางศิลปวัฒนธรรมไทย

 

 

    นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่นี่จะได้เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศตลาดน้ำ สัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ การค้าขายทางน้ำ ตระการตากับร้านค้าเรือนไทยไม้สักทั้งหลังที่สวยงามทั้ง 4 ภาค ซึ่งต่างมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนกัน สังเกตง่ายๆ ได้จากหน้าจั่วที่มีลักษณะแตกต่างกัน สินค้าที่จำหน่ายในแต่ละภาคก็แตกต่างกันออกไปตามวิถีชีวิต

 

 

   เรือนภาคเหนือ
    มีเอกลักษณ์พิเศษคือ กาแลไม้แกะสลัก อย่างงดงาม มีจำนวนรวม 43 หลัง ซุ้มลีลาวดี และซุ้มกล้วยไม้เป็นจุดพักผ่อน รวมถึงลานสล้อที่เป็นลานกิจกรรมการแสดงของภาคเหนือ สินค้าที่จำหน่าย ได้แก่ ะเป็นสินค้างานไม้แกะสลัก เครื่องเงิน ผ้าพื้นเมืองลวดลายงดงามวิจิตร ผ้าไหม และร่มกระดาษ

   เรือนภาคกลาง
    จะตกแต่งยอดจั่วที่ เรียกว่า ปั้นลม มีจำนวนรวม 31 หลัง มีลานการแสดง 2 ลาน ได้แก่ ลานเถิดเทิง และลานบางระจัน สำหรับสินค้าภาคกลาง ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์หวาย เครื่องประดับ กระเป๋าสาน

   เรือนภาคอีสาน
    ยอดจั่วจะป็นรูปรัศมีสีพระอาทิตย์เรืองรองจะเรียกว่า ยอดธง ประกอบด้วยเรือน 22 หลัง มีลานหมอลำเป็นลานการแสดง สินค้าภาคอีสานโดดเด่นในกลุ่มสินค้าผ้าไหมหมัดหมี่ ผ้าไหมแพรวา เทียนหอม หมอนอิง

   เรือนภาคใต้
    มียอดจั่วที่เรียกว่า ปีกผีเสื้อ ประกอบด้วยเรือนจำนวน 15 หลัง มีซุ้มเฟื่องฟ้า ลานเบตง และลานโนราห์ เป็นลานกิจกรรมการแสดง มีสินค้าเลื่องชื่อได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว ผ้าบาติก เรือไม้จำลอง

    นอกจากร้านค้าที่เป็นเรือนไทยและลานกิจกรรมการแสดงของทั้ง 4 ภาค ยังมีสถานที่อื่นๆ อีก ได้แก่ เทวาลัยพระพิฆเนศ (อยู่บริเวณทางเข้าด้านหน้า) เวทีมวยทะเล โรงหนัง 4 มิติ แปลงผักปลอดสารพิษ เมืองลับแล บ้านผีสิง สะพานแขวน เป็นต้น